+47 38 05 30 30 post@sogneelektriske.no
Elektrikerlærling Johan Unhammer og skipper om bord Pål Knudsen på testtur i Grisefjorden for å sjekke om radaren er riktig kalibrert.

På kalibreringstokt med Skjærgårdstjenesten

– Søgne Elektriske har lang erfaring med skipselektronikk, kjenner båtene våre og kommer når vi trenger hjelp, sier Pål Knudsen fra Skjærgårdstjenesten i Lister.

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus kommunikasjon

Vi er på tur i Grisefjorden utenfor Flekkefjord med «MS Lister», en av to båter fra Skjærgårdstjenesten i Lister.

Under styrekonsollen og panelet med elektriske instrumenter ligger elektrikerlærling Johan Unhammer på alle fire og kobler ledninger.

–  Virker den nå, spør han skipperen om bord, Pål Knudsen.

– La meg sjekke, svarer Knudsen, og retter blikket mot kartplotteren.

UTENFOR STYRHUSET faller snøen tett i store filler. Sikten begynner å bli dårlig.

– Det er en grei dag å kontrollere om radaren fungerer, kommenterer Unhammer.

Søgne Elektriske har stadig oppdrag for Skjærgårdstjenesten og andre båter – fra Egersund i vest til Arendal i øst.

– Vi installerer det elektroniske utstyret om bord, og dette innebærer, radio, antenner, nødpeilesendere og radar – egentlig alt med som har med strøm å gjøre, sier Unhammer.

«MS LISTER» FIKK installert ny kartplotter i fjor høst. I dag skal radaren kalibreres.

– Dette er en viktig jobb. Radaren er montert på taket, og tar imot og sender signaler. Men hvis den ikke er riktig kalibrert, får du opp feil bilde på kartplotteren. – Se der dukker plattformen opp på kartplotteren. Da virker det som at radaren fungerer som den skal, sier Unhammer.

Selve kalibreringsjobben er viktig jobb. Radaren er montert på taket. Prinsippet er enkelt.

– Du sender ut tusen millioner elefanter, så reflekterer det igjen noen små mygger. Disse får du opp på radarskjermen som et slags «blip». Men hvis den ikke er riktig kalibrert, får du opp feil bilde på kartplotteren. Det kan bli skjebnesvangert hvis sikten er dårlig, sier han, idet en stor boreplattform kommer opp som et mål på radaren.

– Se der dukker plattformen opp på babord side. Da virker det som at radaren fungerer som den skal, sier Unhammer.

Da Skjærgårdstjenesten i Lister i fjor fikk ny og større båt med kran om bord, ønsket de to kapteinene å ha samme system på den nye båten og den gamle. Søgne Elektriske installerte da en ny kartplotter om bord på den båten de allerede hadde.

– DEN VI HADDE tidligere var så liten og lite brukervennlig at vi i fremmede farvann stort sett benyttet oss av papirkart. Nå har vi fått samme system i begge båtene, noe som gjør arbeidshverdagen mye enklere, sier Pål Knudsen.

Han er en av to fast ansatte i Skjærgårdstjenesten i Lister, som drifter kommunale kystnære friluftsområder i Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund og Lyngdal.

– Vi utfører alt fra toalettvask og gressklipping til søppeltømming og opprydding av maritim forsøpling, forteller Knudsen.

BÅTENE ER deres fysiske arbeidsplass. At elektronikken fungerer, er derfor helt avgjørende.

Om bord i «Lister» er navigasjonssystem, GPS, radar, VHF-radio, nødpeilesender og AIS – som er et system for automatisk identifikasjon av skip og deres bevegelser.

– Vi er jo ofte ute i dårlig vær med dårlig sikt. Da er vi avhengig av at utstyret er i orden. Er uhellet ute, må vi vite at Hovedredningssentralen finner oss. Flinke fagfolk fra Søgne Elektriske hjelper oss med å holde vedlike og oppgradere de elektroniske systemene om bord. Det er godt å vite at vi er i trygge hender, sier Knudsen.