+47 38 05 30 30 post@sogneelektriske.no

samler all elektronikk i den lille kranhytta

En mindre kommandobro finnes knapt. Likevel mangler ingen elektronikk i styrhuset om bord i arbeidsbåtene til Torkildsen Graving og Sjøtransport.

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon 

– Det er jo nesten helt utrolig at vi har klart å få plass til alt. Her har Søgne Elektriske Maritim gjort en kjempejobb, sier Geir Torkildsen.

Han er daglig leder i Torkildsen Graving og Sjøtransport AS, en maskinentreprenør med seks ansatte og den lokale skjærgården som arbeidsområde.

BEDRIFTEN HAR to mindre lasteskip, ett på 12 meter og ett på 15 meter. Begge er utstyr med kran og et dekkshus som bedre passer betegnelsen «dekkshytte» eller kanskje til og med «dekksbu».

– Ja, her er det trangt om saligheten, sier Jøran Birkedal, tekniker hos Søgne Elektriske Maritim.

Han klatrer opp på broa og setter seg i stolen.

– HER HAR vi full pakke. Hele brofunksjonen er kilt inn i kranhytta – to kartplottere, AIS (system for automatisk identifikasjon av skip og dets bevegelse), ekkolodd i tillegg til styringsfunksjoner for maskin, ror og kran, sier Birkedal.

Han erkjenner at selve installasjonsjobben var nokså utfordrende.

– Det spesielle her er at alt skal styres fra en knøttliten kranhytte. Det gjør at vi måtte tenke litt utradisjonelt og alternativt under monteringen av utstyret, sier Birkedal.

TRADISJONELT har Torkildsen Graving og Sjøtransport mest operert i hyttemarkedet, der bedriften har sørget for transport av materialer, betong og maskiner.

– Men etter at vi fikk på plass de to arbeidsbåtene med all elektronikken om bord, kan vi også konkurrere i proffmarkedet. Typiske oppdrag er assistanse på legging av sjøkabler og andre infrastrukturjobber, sier Geir Torkildsen.

HAN KAN ikke få rost samarbeidet med Søgne Elektriske Martim nok.

– Det er helt fantastisk. Elektronikken om bord i båtene er såpass avansert at vi er helt avhengig av hjelp, hvis noe må ordnes. Søgne Elektriske Maritim kan vi ringe når som helst, og så hiver de seg rundt, sier Torkildsen.

Han trekker også frem at den lokale elektrobedriften nå også foretar radiokontroll gjennom Radio Holland.

– Før var vi prisgitt Telenor. Nå får vi bedre service og i tillegg er det blitt billigere, sier Torkildsen.